Nhập từ khóa hoặc mã
  
 Chọn loại lens
  
 
Amo 3 tháng
Bausch&Lomb 1 ngày
Bausch&Lomb 1 tháng
Bausch&Lomb 3 tháng
Ciba vision 1 ngày
Ciba vision Freshlook 3 tháng
Ciba vision O2 optix 3 tháng
Freshkon 1 ngày
Freshkon 3 tháng
Freshkon Dezigner 3 tháng
Neo 3 tháng
Seed (Nhật Bản)
FreshKon Alluring Eyes 1 ngày
FreshKon Alluring Eyes 3 tháng
Geolica
Q-Eye
Complete
Freshvue
Renu
Seed (Nhật Bản)
Complete
Freshvue
Renu
Kính áp tròng Freshkon Everyday - 1 ngày
50,000 VND
---------------------------------------------------------------
Kính áp tròng Ciba Vision O2 Optix
220,000 VND
---------------------------------------------------------------
Kính áp tròng Bausch & Lomb 1 ngày
50,000 VND
---------------------------------------------------------------
Kính áp tròng Bausch & Lomb 1 tháng
150,000 VND
---------------------------------------------------------------
Kính áp tròng Bausch & Lomb 3 tháng
220,000 VND
---------------------------------------------------------------
Kính áp tròng Ciba Vision Dailies (1 ngày)
30,000 VND
---------------------------------------------------------------
Kính áp tròng Seed 1 ngày
45,000 VND
---------------------------------------------------------------
Kính giãn tròng Seed 1 ngày (màu)
60,000 VND
---------------------------------------------------------------
Kính áp tròng Seed 1 tháng
170,000 VND
---------------------------------------------------------------
Kính áp tròng Amo 3 tháng
190,000 VND
---------------------------------------------------------------
Kính áp trong Neo màu 3 tháng
190,000 VND
---------------------------------------------------------------
Khuyến mãi lớn ngày lễ Giải phóng miền nam và Quốc tế lao động
Khuyến mãi lớn nhân dịp lễ 08 - 03
  Bùi Đức Vinh
  Nguyễn Quốc Hưng
  Khánh Như
  Khánh Như
  Đỗ Khánh Linh
  Tiên
  Tiên
  Khánh Như
  mr alex
  mr alex
  Nguyễn Hoàng Đan Nhã
  Trương
  sương
  đinh trọng hiếu
  đinh trọng hiếu
  đinh trọng hiếu
  Truong son
  Minh
  Huỳnh hưởng trọn
  Huỳnh hưởng trọn
Mốt đeo Circle lens của giới teen Hà Nội...
Sành điệu với kính áp tròng Bausch & Lomb
Sao Việt cuồng say mốt kính bỏ tròng
Bảo vệ mắt khi sử dụng kính áp tròng
Đeo kính áp tròng trong ngày cưới
Kính áp tròng và 10 thắc mắc không thể bỏ qua
Số lượt truy cập
Khách hàng đang Online

FreshKon Colors Fusion - Warm Hazel   -   Mã: 54
260,000 VND
FreshKon Colors Fusion - Sky Blue   -   Mã: 53
260,000 VND
FreshKon Colors Fusion - Romantic Violet   -   Mã: 52
260,000 VND
FreshKon Colors Fusion - Perky Brown   -   Mã: 51
260,000 VND
FreshKon Colors Fusion - Misty Grey   -   Mã: 50
260,000 VND
FreshKon Colors Fusion - Hippie Chestnut   -   Mã: 49
260,000 VND
FreshKon Colors Fusion - Groovy Green   -   Mã: 48
260,000 VND
FreshKon Colors Fusion - Cool Green   -   Mã: 47
260,000 VND
FreshKon Colors Fusion - Baby Aqua   -   Mã: 46
260,000 VND
FreshKon Colors Fusion - Shimmering Grey   -   Mã: 45
260,000 VND
FreshKon Colors Fusion - Gleaming Green   -   Mã: 44
260,000 VND
FreshKon Colors Fusion - Brilliant Brown   -   Mã: 43
260,000 VND

Ciba Vision Freshlook ColorBends - Pure Hazel   -   Mã: 80
300,000 VND
Ciba Vision Freshlook ColorBends - Honey   -   Mã: 79
300,000 VND
Ciba Vision Freshlook ColorBends - Turquoise   -   Mã: 78
300,000 VND
Ciba Vision Freshlook ColorBends - Green   -   Mã: 77
300,000 VND
Ciba Vision Freshlook ColorBends - Gemstone Green   -   Mã: 76
300,000 VND
Ciba Vision Freshlook ColorBends - True Sapphire   -   Mã: 75
300,000 VND
Ciba Vision Freshlook ColorBends - Blue   -   Mã: 74
300,000 VND
Ciba Vision Freshlook ColorBends - Brilliant Blue   -   Mã: 73
300,000 VND
Ciba Vision Freshlook ColorBends - Amethyst   -   Mã: 72
300,000 VND
Ciba Vision Freshlook ColorBends - Gray   -   Mã: 71
300,000 VND
Ciba Vision Freshlook ColorBends - Sterling Gray   -   Mã: 70
300,000 VND
FreshKon Colors Fusion - Glittering Blue   -   Mã: 42
260,000 VND

FreshKon Alluring - Winsome Brown (3 tháng)   -   Mã: 69
280,000 VND
FreshKon Alluring - Mystical Black (3 tháng)   -   Mã: 68
280,000 VND
FreshKon Alluring - Mesmeric Black (3 tháng)   -   Mã: 67
280,000 VND
FreshKon Alluring - Magnetic Grey (3 tháng)   -   Mã: 66
280,000 VND
FreshKon Alluring - Winsome Brown (1 ngày)   -   Mã: 65
80,000 VND
FreshKon Alluring - Mystical Black (1 ngày)   -   Mã: 64
80,000 VND
FreshKon Alluring - Mesmeric Black (1 ngày)   -   Mã: 63
80,000 VND
FreshKon Alluring - Magnetic Grey (1 ngày)   -   Mã: 62
80,000 VND

Kính giãn tròng màu Geolica XCM - 215 (Gray)   -   Mã: 109
220,000 VND
Kính giãn tròng màu Geolica XCM - 214 (Brown)   -   Mã: 108
220,000 VND
Kính giãn tròng màu Geolica WT - C15 (Gray)   -   Mã: 97
210,000 VND
Kính giãn tròng màu Geolica WT - C14 (Brown)   -   Mã: 96
210,000 VND
Kính giãn tròng màu Geolica WT - C13 (Green)   -   Mã: 95
210,000 VND
Kính giãn tròng màu Geolica WT - C11 (Violet)   -   Mã: 93
210,000 VND

Dung dịch rửa và bảo quản kính áp tròng Forest Leaf   -   Mã: 121
200,000 VND
Nước ngâm lens Renu 120ml   -   Mã: 120
85,000 VND
Dung dịch ngâm kính áp tròng - Renu 355ml   -   Mã: 119
160,000 VND
Nước ngâm Lens FreshVue 120ml   -   Mã: 118
85,000 VND
Dung dịch ngâm kính áp tròng - Freshvue 380ml   -   Mã: 117
150,000 VND
Nước Ngâm Lens Complete   -   Mã: 116
150,000 VND

Dung dịch nhỏ mắt Blink N Clean   -   Mã: 124
80,000 VND
Nước nhỏ mắt FreshVue 20ml   -   Mã: 123
100,000 VND
Nước nhỏ mắt Renu 8ml   -   Mã: 122
90,000 VND

Kính mát vogue-VO2830SD   -   Mã: 128
0 VND
Kính mát vogue-VO3890SD   -   Mã: 127
0 VND
Kính mát vogue-VO2743S   -   Mã: 126
0 VND